Home

COVID-19 virus

De beslissing van de federale overheid is duidelijk. Alle recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Onze club zal met ingang van 13 maart 2020 gesloten blijven

– voor de juniores tot na de paasvakantie

– voor de seniores tot en met 3 april 2020

Indien er wijzigingen in de richtlijnen komen (verlenging of verkorting van de termijn), houden we jullie op de hoogte.Video sportlaureaat Stad Aalst